tarotkaart medium
icon-gi-ico-9

disclaimer mediumsDISCLAIMER VAN MEDIUMS.NL

De disclaimer van Mediums.nl is van toepassing bij elke bezoek en opvraging van de website.


De disclaimer van Mediums.nl is van toepassing bij elke bezoek en opvraging van de website Mediums.nl en dit voor elke pagina, subdomein, mobiele versie,... zowel in als buiten de Mediums.nl-account.

Wanneer u de telefoonlijnen van Mediums.nl belt, gaat u eveneens akkoord met deze disclaimer. Door raadpleging van deze website of het bellen naar onze telefoonnummers aanvaardt u, de bezoeker dus uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Mediums.nl kan de bepalingen van deze disclaimer op elke tijdstip steeds eenzijdig wijzigen. Gelieve dus bij elke raadpleging, consult, telefoon of e-mail opnieuw deze disclaimer te raadplegen.

mediumsZelfstandige mediums

Mediums.nl werkt alleen met zelfstandige mediums en staat enkel en alleen in voor het in contact brengen van u als bezoeker van de website Mediums.nl enerzijds en dit zelfstandige medium anderzijds. De inhoud van de consults die de zelfstandige mediums maken via telefoon, e-mail , account, mobiel... zijn geheel voor hun eigen rekening. Wanneer u belt of e-mailt met dit medium op Mediums.nl dan brengen wij u alleen in contact met dit zelfstandige medium. U belt of e-mailt dus niet met een medewerker van Mediums.nl. U verklaart zich akkoord met het feit dat getuigenissen, adviezen, omschrijvingen, mailconsults en een telefoonconsult of een fotoreading enkel tussen u en zelfstandige mediums worden gevoerd en dat wij van Mediums.nl hier geen deel van uitmaken.

Mediums.nl is niet verantwoordelijk voor het aantal zelfstandige mediums op de website op bepaalde tijdstippen aangezien de zelfstandige mediums zelf hun werkdagen en werkuren op de website Mediums.nl kiezen. Mediums.nl verbindt er zich toe de gegevens van de aanvrager niet door te geven aan derden, behoudens aan het zelfstandige medium die werd gecontacteerd.

Mediums.nl vraagt de mediums om een omschrijving van zichzelf, alsook om hun specialiteiten op paranormaal vlak. Wij controleren de mediums met de grootste omzichtigheid, doch kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte informatie op hun profielpagina. Mediums.nl kan geen garanties geven omtrent de dienstverlening en het advies van de getoonde mediums. Mediums.nl kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor zaken die voortvloeien uit het handelen van een derde, noch voor de adviezen die het zelfstandige medium aflevert of niet (tijdig) aflevert.

kosten mediumsKosten telefoonconsult & mailconsult

Belt u als gebruiker naar het telefoonnummer 0909 1919 met onze zelfstandige mediums, dan kost dit 90 cent per minuut, belt u naar het nummer 0903 416 36 met zelfstandige mediums, dan kost dit 150 cent per minuut. Het advies van de zelfstandige mediums kost dit 1 credit per minuut wanneer u als gebruiker via de Mediums-account belt naar een lokaal telefoonnummer.

Met een Mediums-account belt u dus ook voor 90 cent per minuut maar gaat u pas betalen vanaf het moment dat u verbonden bent met een medium. De luistertijd, wachttijd en selecteertijd is met een account dus geheel gratis.

Nog goedkoper bellen? Dat kan! U ontvangt extra belminuten indien u hogere betalingen doet met uw account of gebruik maakt van onze tijdelijke ledenacties.

Wanneer u advies of een vraag stelt aan de zelfstandige mediums per e-mail kost dit 15 euro / vraag en een mailconsult kan enkel via een Mediums-account tot stand komen.

Mediums.nl behoudt zich het recht voor om de tarieven van een mailconsult of de telefoontarieven te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving naar u als gebruiker toe. Aangekochte credits in de Mediums.nl-account kunnen worden gecrediteerd na contactname met de beheerder van de website. U kan dit doen via uw account, behalve voor credits die door Mediums.nl gratis aan de gebruiker zijn toegewezen. Credits zijn niet overdaagbaar aan derden.

Heeft u zelf nog geen account en wenst u te genieten van een goedkoper tarief? Registreer dan hier gratis.

werking mediumsWerking en beveiliging

Wij doen er alles aan om de website Mediums.nl steeds raadpleegbaar te maken, behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken aan de server, website of herstel van defecten en programmeerfouten. Mediums.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige gevolgen door onbeschikbaarheid van de website of onderdelen ervan, traag laden van pagina's, van beperkingen in gebruik, virussen, malware,...

Onze website draait op beveiligde servers en is raadpleegbaar via https en bovendien voorzien van een SSL certificaat voor het versleuteld doorgeven van informatie en gegevens.

informatie mediumsGrootste zorgvuldigheid aangeboden informatie

De pagina’s, inhoud, horsocopen, tarotkaarten, getuigenissen, adviezen, omschrijvingen, mailconsults... die de bezoeker raadpleegt of ontvangt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve waarde. Alle gegevens op de website worden door Mediums.nl met de grootste zorgvuldigheid nagekeken en onderhouden, waarbij enkel betrouwbare bronnen en de zelfstandige mediums worden aangewend. Mediums.nl geeft geen garanties omtrent de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die via Mediums.nl wordt aangeboden. Daarom wijst Mediums.nl alle aansprakelijkheid af ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, inhoud, getuigenissen, adviezen, omschrijvingen, telefoon -en emailconsults,... op de website en de toegang tot en het gebruik van onze (mobiele) interactieve toepassingen.

Informatie op deze website vervangt geen persoonlijk advies of bijstand bij concrete gevallen. U als bezoeker blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door u geraadpleegde pagina's, getuigenissen, horsocopen, adviezen van mediums,... en voor de gevolgen van het gebruik dat u maakt van deze informatie.

hyperlinks mediumsHyperinks partners

Mediums.nl bevat hyperlinks naar websites van derden en het staat u als bezoeker natuurlijk vrij deze websites te raadplegen. Wanneer Mediums.nl een hyperlink legt naar een andere website, betekent dit niet dat Mediums.nl deze site heeft goedgekeurd. Mediums.nl heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites waarnaar een hyperlink ligt en geeft geen garanties wat het advies, veiligheidsniveau, inhoud,... van deze websites betreft. Mediums.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen die de bezoeker zou ondervinden ingevolge het gebruik van deze gelinkte websites. Mediums.nl heeft geen controle over websites van derden of hyperlinks naar websites van derden.

akkoord mediumsAkkoord met disclaimer bij gebruik

Door gebruik te maken van deze website, verklaart u deze overeenkomst en disclaimer te hebben gelezen, begrepen en u gaat ermee akoord. U mag nooit tussen beide komen of proberen tussen beide te komen in de werking van de website Mediums.nl. U mag geen actie ondernemen die de belasting / traffic voor de website Mediums.nl overbelast.

De intellectuele eigendomsrechten op de website, de logo’s, de informatie, teksten, getuigenissen, horoscopen, user interface, kleurgebruik, interactieve toepassingen, … horen toe aan Mediums.nl en zijn tevens auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze website op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van Mediums.nl is verboden. Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden.mediumsONZE MEDIUMS

Onze betrouwbare mediums staan klaar voor u, zij kunnen u info verschaffen over uw toekomst. Wilt u weten wat u te wachten staat op het gebied van de liefde, vriendschap, werk, carrière of financiën?

Bel vandaag met een medium en kom nog meer te weten over je toekomst.


TOP